Ocena pracy nauczyciela
od 1 września 2018 r.

z uwzględnieniem wskaźników kryteriów oceny

Szkolenie poprowadzi: Roman Lorens - ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli

UWAGA!

Od 1 września 2018 r. dyrektor ma obowiązek dokonywania okresowej oceny pracy każdego nauczyciela - co 3 lata pracy w szkole od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego.

! Oznacza to konieczność opracowania wskaźników aż dla 23 kryteriów.


Wymagania wobec nauczycieli zawarte w Regulaminie oceniania stanowić będą podstawę do cyklicznego oceniania pracy nauczyciela, a ocena zdecyduje o wysokości wynagrodzenia oraz czasie trwania awansu.

Wyraźne rozdzielenie wskaźników na poszczególnych stopniach awansu zawodowego i przyporządkowane im wartości punktowe będą dawały możliwość obiektywnej oceny i powiązania procedur oceniania z kształtowaniem indywidualnych ścieżek kariery zawodowej nauczycieli.


Podczas szkolenia:

  • omówimy i wskażemy KROK PO KROKU nowe rozwiązania dotyczące zasad przebiegu ścieżki awansu zawodowego
  • TYLKO U NAS! Wraz z prelegentem KROK PO KROKU przygotujesz ODRĘBNĄ ścieżkę oceny dla pracy nauczycieli z uwzględnieniem każdego stopnia awansu zawodowego
  • ➤ podpowiemy, jak przygotować się do niezrozumiale określonych zmian, zarówno ze strony kadry kierowniczej jak i nauczycieli
  • ➤ omówimy, na jakie kruczki prawne należy zwrócić szczególną uwagę w ramach wspomagania nauczycieli
  • ➤ prowadzący przedstawi KROK PO KROKU regulamin oceniania - otrzymacie Państwo gotowe wzory do edytowania i wprowadzenia w szkole i przedszkolu

Kto może wziąć udział w szkoleniu?

  • ➤ dyrektorzy szkół i przedszkoli
  • ➤ wicedyrektorzy szkół i przedszkoli
  • ➤ liderzy zespołów nauczycielskich
  • ➤ nauczyciele
  • ➤ osoby zainteresowane tematyką oceny pracy nauczycieli i dyrektorów

To szkolenie jest dla Ciebie!