Program szkolenia

 Prelegent: Roman Lorens

Moduł I

Zmiany w trybie dokonywania oceny pracy nauczyciela i dyrektora w szkole i przedszkolu

 1. Podstawy prawne oceny pracy nauczyciela wchodzące w życie od 1 września 2018 r.
 2. Dokumentacja oceny pracy nauczyciela – wzory dokumentów
 3. Tryb zasięgania wymaganych opinii – wzory dokumentów
 4. Terminy dokonywania oceny – tryb postępowania
 5. Ustawowe kryteria oceny pracy każdego nauczyciela
 6. Szczegółowe kryteria oceny pracy nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego
 7. Regulamin oceny pracy nauczycieli KROK PO KROKU
 8. Szkolne/przedszkolne wskaźniki oceny pracy nauczyciela oraz dyrektora
  • Metodologia tworzenia oraz cechy wskaźników
  • Budowanie wskaźników oceny pracy nauczyciela i dyrektora
  • Zastosowanie, wdrażanie i monitoring wskaźników określonych w regulaminie oceny pracy nauczyciela i dyrektora - wzór zarządzenia dyrektora
 9. Zasięganie opinii rady rodziców – skutki prawne - wzór pisma o opinię

Moduł II

Procedury odwoławcze i analiza przykładowych regulaminów

 1. Tryb odwoławczy od oceny pracy nauczyciela i dyrektora szkoły oraz przedszkola
 2. Przepisy przejściowe – planowanie pierwszych ocen pracy dokonywanych z mocy ustawy na podstawie nowych przepisów
 3. Kwadrans na podsumowanie – pytania i odpowiedzi

UWAGA!

Każdy uczestnik otrzyma:
 • Regulamin określający wskaźniki pracy nauczyciela KROK PO KROKU
 • Listę przykładowych wskaźników oceny pracy nauczyciela
 • Wzory formularzy oceny pracy nauczycieli na poszczególne stopnie awansu zawodowego
 • Listę aktualnych aktów prawnych obowiązujących od 1 września 2018 r.